Kontakt

VÄLKOMMEN TILL


ROCKING BOOTS LINE DANCE

KLUBB I RÅNEÅKontakta oss:


info@rockingboots.se


Instruktörer:


Ann-Christin Karlsson

ac_karlsson@live.se


Mary Forsberg

mary_tenevall@spray.se


Tiina-Mari Nybacka

nybackatiina@gmail.com


Organisationsnummer: 802476-8460


Kontonummer: 8201-6,944 686 926-6Tiina, Anki, Lena, Anna, Mary, Karin, Eva och Catrin

med Rachel McEnaney